Návod na inštaláciu

Automatický dávkovač

Image

1 UMIESTNENIE

Odporúčame namontovať dávkovač čo najbližšie k umývadlu, ideálne čo najvyššie.

2 MONTÁŽ

Odmontujte montážnu konzolu zo zadnej časti dávkovača a označte si miesto na stene. Pri montáži na dlaždice je potrebné použiť iba dve skrutky do škárovej hmoty dlaždice. Na ostatné povrchy použite všetky štyri montážne skrutky. Predvŕtajte otvor a vložte plastové podložky. Priložené lepiace podložky sú určené iba na dočasné použitie počas inštalácie. Jednotku je potrebné namontovať pomocou skrutiek, aby sa zabránilo jej vypadnutiu zo steny a jej poškodeniu.

3 NASTAVENIE

Nasuňte dávkovač na montážnu konzolu. Na zaistenie dávkovača použite nastavovaciu skrutku, najmenšiu dodávanú skrutku. Upevnite túto skrutku vo vnútri dávkovača do otvoru, ktorý sa nachádza asi 2,5cm nad ventilom blízko stredu dávkovača pohárikov. Zabráni to odstráneniu alebo uvoľneniu dávkovača zo steny.

4 BATÉRIE

Vložte štyri dodané batérie do zásobníka umiestneného vo vnútornom ľavom dolnom rohu zásobníka. Uistite sa, že batérie vkladáte správne.

5 POHÁRE

Vyberte poháre z balenia a vložte ich do vrchného otvoru dávkovača.

6 ÚSTNA VODA

Odstráňte uzáver z fľaše a tým uvoľníte tesnenie. Fľašu opatrne otočte hore dnom a pevne ju zatlačte na ventil v dávkovači ústnej vody. Pri výmene fľaše dávajte pozor, aby ste nevyliali obsah a nespôsobili tak poškodenie elektroniky jednotky. V prípade rozliatia nezabudnite dôkladne utrieť všetky postihnuté miesta.

7 ÚDRŽBA

Počas čistenia sa vyhnite namočeniu motora a batérií. Odporúčame pravidelne čistiť dávkovač štandardným čistiacim prostriedkom a následne ho vysušiť čistou utierkou. Aby ste predišli skráteniu životnosti batérie, umiestnite dávkovač do sucha a mimo dosahu vlhkosti.

PDF návod
Táto web stránka používa súbory cookies, aby sme dosiahli vyššiu výkonnosť našej web stránky. Cookies nepoužívame na cielené reklamy, ani personalizovaný obsah. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookies.
Rozumiem